{ "type": "identify", "data": { "id":"None", "user": { "email": "d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e", "signupDate": "", "gender": "", "permission": "no" } } }
{ "type": "pageViewed", "data": "Homepage" }
{ "type": "gtmStart" }

Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflara) www.salomon.com.tr internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Ortaköy Mah. Ambarlıdere Cad. Lotus World AVM No:6 Kat : 5 A Ofis  Beşiktaş / İstanbul adresinde mukim OCO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ŞİRKET).b) www.salomon.com.tr internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (“Üye”)2. Sözleşmenin Konusuİşbu Sözleşme’nin konusu ŞİRKET’İN sahip olduğu internet sitesi www.salomon.com.tr’de üyelere ŞİRKET’in takdirine bağlı olarak sağlanan veya sağlanacak olan promosyon, indirim ve puanlardan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri3.1. Üye, www.spx.com.tr internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, ŞİRKET’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.3.2. Üye, ŞİRKET tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Üyeye bu sözleşme ile sağlanan hizmetler de üyeye özeldir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından ŞİRKET’e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, ŞİRKET’in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.3.3. Üye www.salomon.com.tr internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.3.4. Üye, www.salomon.com.tr internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.3.5. www.salomon.com.tr internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin ŞİRKET ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. ŞİRKET’in üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.3.6. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.3.7. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, ŞİRKET’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, ŞİRKET’in üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.3.8. ŞİRKET’in her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, ŞİRKET’in hiçbir sorumluluğu yoktur.3.9. www.salomon.com.tr internet sitesi yazılım ve tasarımı ŞİRKET mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.3.10. ŞİRKET tarafından www.salomon.com.tr internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.3.11. ŞİRKET üyenin kişisel bilgilerini bu sözleşme ile birlikte üyeye sunulan aydınlatma metninde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda işler.3.12. ŞİRKET web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye ŞİRKET web sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.3.13. ŞİRKET sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya ŞİRKET web sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.3.14. ŞİRKET üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.3.15. Taraflar, ŞİRKET’e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287′ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.3.16. ŞİRKET iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, kendisine bu konuda ayrıca izin veren üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme ve pazarlama mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme ve pazarlama SMS’leri gönderme yetkisine sahiptir.4. Sözleşmenin Feshiİşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya ŞİRKET tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. ŞİRKET üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir. Üye de salomon@olgar.com.tr adresine e-mail göndererek sözleşmenin iptalini talep edebilir, bu talep en geç 15 gün içinde gerçekleştirilecek ve yine e-mail ile bilgilendirme yapılacaktır.5. İhtilaflerin Halliİşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 6. Yürürlük Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.